Příprava na přijímací zkoušky

Připravíme vás na přijímačky z matematiky a českého jazyka

Dlouhodobá intenzivní příprava na přijímací zkoušky 
pro páťáky, sedmáky i deváťáky.

Již od roku 2016 připravujeme žáky na přijímací zkoušky. Za tu dobu jsme připravili stovky žáků s měřitelnou úspěšností 98%!

Na základě požadavků CERMAT vytvořili naši lektoři unikátní učební materiál, pomocí kterého připravíme vaše děti na přijímací zkoušky.

Během přípravy budete pracovat nejen s naší cvičebnicí, ale také s testy CERMAT a typologicky podobnými úlohami.

Během přípravy studenti píší cvičné testy CERMAT, aby byl vidět pokrok a lektoři mohli nastavit systém další přípravy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před termínem přijímacích zkoušek.

K výběru jsou lekce individuální nebo skupinové.  


Jaká byla úspěšnost u přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022?

Z našich žáků, kteří se s námi připravovali dlouhodobě na přijímací zkoušky, jsme zpětně zjistili úspěšnost 98%

Ze všech přijatých žáků se dokonce 38% dostalo na obě školy, na které se hlásili. Skvělé výsledky!

98% USPĚLO
38% PŘIJATO NA OBĚ ŠKOLY

Máte zájem o přípravu na přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023? Pokračujte tlačítkem níže a vyplňte nám přihlášku.